Meststoffen

Opslag van meststoffen

Kunstmestopslag
Activiteitenbesluit

Voor de opslag van vaste kunstmeststoffen, zoals kalkammonsalpeter (KAS), heeft de overheid verschillende veiligheidsvoorschriften vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Kunstmest moet worden opgeslagen in een ruimte waar anderen niet bij kunnen. Doet u dit niet, dan bent u in overtreding en riskeert u een boete. Wanneer u de kunstmest opslaat in een silo of afsluitbare ruimte (bijvoorbeeld loods) heeft u al aan de voorschriften voldaan. Het is wel belangrijk dat de opslagruimte op slot kan, wanneer niemand toezicht kan houden. Mocht er kunstmest van uw bedrijf worden gestolen, dan bent u verplicht om aangifte te doen bij de politie. Het opslaan van kunstmest komt bovendien de meststof ten goede, want u beschermt het tegen weersinvloeden, zoals zon en regen.


Opslag meststoffen

In big bags of zakgoed

Meststoffen in big bags of zakgoed moet u op pallets plaatsen om direct contact met de grond en water (bijv. bij zware neerslag) te voorkomen. Stapel ze in piramidevorm. En let er hierbij op dat de stapels niet meer dan drie pallets of big bags hoog mogen zijn. Plaats de big bags in een droge geventileerde ruimte, op een vlakke ondergrond. Sla de meststoffen niet buiten op. Mocht u toch genoodzaakt zijn minerale meststoffen buiten op te slaan, tref dan maatregelen om temperatuurschommelingen tegen te gaan en te voorkomen dat meststoffen vochtig worden.


Opslag meststoffen in bulksilo

Bij opslag in een bulksilo is het belangrijk dat die altijd schoon en droog is, voordat u de silo vult. Bovendien moet de silo regelmatig gecontroleerd worden op scheuren en lekkages. Voorkom dat er vocht in de silo kan komen. Dicht de afsluiter, laadpijp en ontluchtingsbuis goed af om ventilatie te voorkomen.